Avocado (Persea Americana), Bơ Sáp Năm Lóng, Bơ Năm Lóng, Cây Bơ Sáp Năm Lóng, Cây Bơ Năm Lóng
Cây Bơ Sáp Năm Lóng
  • Tên phổ thông: Bơ Sáp Năm Lóng, Bơ Năm Lóng
  • Tên khoa học: Avocado (Persea Americana)
  • Họ thực vật: Lauraceae
  • Nguồn gốc xuất xứ: nhà ông Năm Lóng thuộc khu vực Cẩm Mỹ (Đồng Nai)
  • Phân bố: Rộng khắp

A. Đặc điểm hình thái:

  • Thân, tán, lá: Cây thân gỗ cao trung bình từ 5-7m, tán rộng. Lá già xanh đậm, hình dáng cân đối, mặt lá bóng, mép lá không gợn sóng
  • Hoa, quả, hạt: Trái có hình dáng hơi thon dài phần cuống, cân đối, mẫu mã đẹp. Chín màu xanh, cơm màu vàng đậm, thời gian bảo quản tối đa 5 ngày, trọng lượng trung bình 0,5 – 0,6kg/quả
Avocado (Persea Americana), Bơ Sáp Năm Lóng, Bơ Năm Lóng, Cây Bơ Sáp Năm Lóng, Cây Bơ Năm Lóng
Hình ảnh Cây Bơ Sáp Năm Lóng

B. Đặc điểm sinh lý, sinh thái: 

  • Tốc độ sinh trưởng: nhanh
  • Cây Bơ Sáp Năm Lóng không quá kén đất nhưng đặc biệt phù hợp trồng trên đất đỏ Bazan tầng canh tác dày, thoát nước tốt, có hàm lượng dinh dưỡng trong đất cao.
  • Cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao, tỷ lệ đậu trái ổn định. Vụ thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 8 DL
Avocado (Persea Americana), Bơ Sáp Năm Lóng, Bơ Năm Lóng, Cây Bơ Sáp Năm Lóng, Cây Bơ Năm Lóng
Cây Bơ Sáp Năm Lóng tại Vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn

>>> ALBUM CÂY BƠ SÁP NĂM LÓNG

Avocado (Persea Americana), Bơ Sáp Năm Lóng, Bơ Năm Lóng, Cây Bơ Sáp Năm Lóng, Cây Bơ Năm Lóng
Trái Bơ Sáp Năm Lóng
Avocado (Persea Americana), Bơ Sáp Năm Lóng, Bơ Năm Lóng, Cây Bơ Sáp Năm Lóng, Cây Bơ Năm Lóng
Trái Bơ Sáp Năm Lóng