CÁCH CHĂM SÓC ỔI KHÔNG HẠT CHO NĂNG SUẤT CAO – CÂY ĂN TRÁI

CÁCH CHĂM SÓC ỔI KHÔNG HẠT CHO NĂNG SUẤT CAO

Ổi không hạt, Giống ổi, Chăm sóc cây ổi không hạt, Cây giống, Ổi

Ổi không hạt vốn là một giống ổi cho năng suất cao, có thể đạt trung bình từ 25-50kg/cây/năm, trọng lượng trái từ 400-800gr, có quả tới 1kg nếu được chăm sóc tốt và đúng kỹ thuật. Như vậy, việc chăm sóc cây ổi không hạt đúng kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng, nó quyết định sự sinh trưởng phát triển và năng suất cao hay thấp của cây ổi không hạt.

Ổi không hạt, Giống ổi, Chăm sóc cây ổi không hạt, Cây giống, Ổi
Cách chăm sóc ổi không hạt cho năng suất cao.

Tưới nước và làm cỏ

Việc tưới nước và làm cỏ được coi là công việc chăm sóc định kỳ kéo dài từ lúc cây ổi mới trồng cho đến lúc chết.

Tưới nước: bà con cần cung cấp đủ nước cho cây nhất là trong mùa khô, khi trái đang lớn và lúc quả sắp chín.

Làm cỏ vụ xuân tháng 1-2 và vụ thu tháng 8-9, xới sạch toàn bộ diện tích một lần/vụ; một năm xới gốc 2-3 lần.

Phòng trừ cỏ dại: Phủ gốc chè bằng cỏ, rác, cây phân xanh… để hạn chế cỏ dại; xới phá váng sau mỗi trận mưa to. 

Tỉa cành tạo tán cho cây ổi không hạt

Ổi không hạt, Giống ổi, Chăm sóc cây ổi không hạt, Cây giống, Ổi
Tỉa cành tạo tán cho cây ổi không hạt

Ý nghĩa của việc tạo tán, tỉa cành, bấm đọt là giúp tạo ra nhiều cành cho trái, tán cây chỉ cao khoảng 1,4 – 1,5 m dễ dàng quản lý sâu bệnh và thu hoạch.

Kỹ thuật cắt tỉa cành: Việc này sẽ được tiến hành sau khi trồng cây giống khoảng 3 tháng, bà con cần cắt tỉa chỉ để 4 cành to đều nhau. Hàng năm nên đốn tỉa cành cấp 3, không để cành ổi phát triển quá dài sẽ khó kiểm soát sâu bệnh. Khi cây cho trái 1 năm trở đi thì 1 tháng nên tỉa cành/1 lần để cây ra trái quanh năm.

Kỹ thuật bón phân cho cây ổi không hạt

Ổi không hạt, Giống ổi, Chăm sóc cây ổi không hạt, Cây giống, Ổi
Kỹ thuật bón phân cho cây ổi không hạt

Năm thứ 1: bà con bón phân hỗn hợp tỷ lệ NPK 12 – 15 – 18, 4 lần bón mỗi lần 100g cộng với 50g amon sunphat.

Năm thứ 2: bà con bón 4 lần bón phân hỗn hợp mỗi lần 200g, cộng với 100g amon sunphat tức là cả năm bón 1.300g cho 1 cây.

Năm thứ 3: bà con chia làm 4 lần, bón phân hỗn hợp mỗi lần 300g, cộng với 150g amon sunphat cộng với 50g magie sunphat tức là cả năm bón 2.000g cho 1 cây.

Những năm sau, ổi đã ra hoa rộ tăng lượng phân bón lên và tính thêm số lượng NPK trong sản lượng quả thu hoạch. Một tháng trước khi ra hoa, bà con có thể bón thêm phân nặng về đạm để ra hoa được nhiều. Nếu được chăm sóc tốt ngay năm thứ 3 ổi đã có sản lượng kinh tế và những sản lượng 30 – 50 tấn/ha trên diện tích lớn năm thứ 6, 7 khá phổ biến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *