KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÚ SỮA BƠ HỒNG SAU KHI TRỒNG – CÂY ĂN TRÁI

KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÚ SỮA BƠ HỒNG SAU KHI TRỒNG

Cây Vú Sữa Bơ Hồng dễ trồng, cho trái sớm với năng suất cao. Tuy nhiên để cây phát triển bền vững và cho năng suất tối đa thì các kỹ thuật chăm sóc của Bà con là vô cùng quan trọng.

Vú Sữa Bơ Hồng, Cây Vú Sữa Bơ Hồng, Kỹ thuật chăm sóc Vú Sữa Bơ Hồng, Cây Vú Sữa, Vú Sữa
Kỹ thuật chăm sóc Vú Sữa Bơ Hồng sau khi trồng

Ngay sau khi trồng Bà con cần có biện pháp bảo vệ cây con, trồng cây che chắn và dùng rơm tủ gốc để giữ ẩm và ngăn ngừa cỏ dại. Đồng thời làm cỏ để tránh sự cạnh tranh dinh dưỡng, nên cắt bớt cỏ trong vườn, hạn chế việc dùng thuốc diệt cỏ trong Vườn Cây Ăn Trái. 

Tưới nước

Bà con cần cung cấp nước đầy đủ cho Cây Vú Sữa , mỗi tuần tưới 3 – 5 lần , mỗi lần tưới 20 – 30 lít nước/cây nhất là vào mùa nắng để giảm tỷ lệ cây chết và giúp cây phát triển nhanh đặc biệt trong 3 năm đầu. Nên giữ mực nước ở trong mương cách mặt liếp ít nhất 40 cm.

Vú Sữa Bơ Hồng, Cây Vú Sữa Bơ Hồng, Kỹ thuật chăm sóc Vú Sữa Bơ Hồng, Cây Vú Sữa, Vú Sữa
Tưới nước cho Cây Vú Sữa Bơ Hồng

 Bón phân

Bà khi trồng đến một năm Bà con sử dụng 70–80ml Greenfield 555 tưới gốc + 20g Urê, hoà phân vào nước để tưới. Mỗi tháng nên bón phân 1 lần. Khi cây từ 1 – 3 năm tuổi Bà con bón 1–2 kg hỗn hợp gồm Urê , Greenfield 555 , NPK 16–16–8 ( hoặc 20 – 20 – 15 ), với tỉ lệ 1:3:1; chia làm 4 lần bón trong năm. Lượng phân bón tăng dần theo độ lớn của cây (năm đầu dùng 1kg phân, sau đó tăng dần) 

Vú Sữa Bơ Hồng, Cây Vú Sữa Bơ Hồng, Kỹ thuật chăm sóc Vú Sữa Bơ Hồng, Cây Vú Sữa, Vú Sữa
Bón phân cho Cây Vú Sữa Bơ Hồng

Tỉa cành tạo tán

Trong các năm đầu Bà con nên tỉa cành. Chú ý nên tỉa để Cây Vú Sữa có cành phân bố theo 4 hướng, tạo cho cây có tán tròn đều. Đặc biệt, Bà con nên tỉa bỏ cành vượt, cành trong tán cây, cành bị sâu bệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *