CÁCH PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CHO CÂY DỪA XIÊM DỨA

IMG_7096

Để có một Vườn Dừa Xiêm Dứa cho năng suất cao thì ngoài kỹ thuật trồng, kỹ thuật chăm sóc thì kỹ thuật quản lý phòng và trừ sâu bệnh là vô cùng cần thiết. Đặc biệt, trong giai đoạn Cây Dừa còn nhỏ cũng cần phải lưu ý một số loài côn trùng nguy hiểm như Bọ Dừa, Kiến Vương, Đuông Dừa và bệnh do nấm … [Read more...]