CÁCH CHĂM CÂY TẮC SAU TẾT

IMG_7793

Trong dịp tết, để lựa chọn được Cây Tắc có thế và dáng đẹp người chơi cây đôi khi phải trả một số tiền lớn. Để tiết kiệm hoặc muốn giữ lại Cây Tắc cho năm sau dùng lại cũng khá đơn giản nếu người trồng nắm được một số kỹ thuật đơn giản như sau. Sau tết, nếu Cây Tắc trồng lại được chăm sóc … [Read more...]