TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG VÚ SỮA BƠ HỒNG XUẤT VƯỜN – CÂY ĂN TRÁI

TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG VÚ SỮA BƠ HỒNG XUẤT VƯỜN

Mỗi loại cây giống được bán ra thị trường đều phải đảm bảo những tiêu chuẩn quy định nhất định. Bạn là một người có ý định, kế hoạch mua Cây Giống Vú Sữa Bơ Hồng để trồng nhất định phải nắm được những tiêu chuẩn này để lựa chọn cây giống, nhà cung cấp cây giống đảm bảo nhé.

Cây Giống Vú Sữa Bơ Hồng, Trồng Vú Sữa Bơ Hồng, Giống Vú Sữa Bơ Hồng, Giống Vú Sữa, Vú Sữa Bơ Hồng
Cây Giống Vú Sữa Bơ Hồng

Nhân Giống Vú Sữa Bơ Hồng

Bạn hoàn toàn có thể tự nhân giống Cây Vú Sữa Bơ Hồng nếu có kỹ thuật và kinh nghiệm nhé, việc này sẽ giúp Bạn tự chủ động được nguồn cây giống cho mình.  Lưu ý mắt ghép dùng để nhân giống phải thu thập từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, gốc ghép là cây gieo từ hạt của những Giống Vú Sữa thương phẩm.

Cây Giống Vú Sữa Bơ Hồng, Trồng Vú Sữa Bơ Hồng, Giống Vú Sữa Bơ Hồng, Giống Vú Sữa, Vú Sữa Bơ Hồng
Nhân Giống Vú Sữa Bơ Hồng

Với những hộ dân chưa có kinh nghiệm trồng Vú Sữa Bơ Hồng cần lựa chọn những vườn ươm uy tín. Đó là cách để được mua đúng Giống Vú Sữa Bơ Hồng đầu dòng.

Tiêu chuẩn Cây Vú Sữa Bơ Hồng Giống

Thân thẳng vững chắc các lá ngọn trưởng thành, xanh tốt, lá có hình dạng và kích thước đặc trưng của giống. Số tầng lá (cơi lá) có từ 1 tầng trở lên, số cành có từ 4 cành trở lên. Chiều cao cây giống tính từ mặt giá thể bầu ươm đến đỉnh chồi từ 40 – 50cm trở lên.

Cây Giống Vú Sữa Bơ Hồng, Trồng Vú Sữa Bơ Hồng, Giống Vú Sữa Bơ Hồng, Giống Vú Sữa, Vú Sữa Bơ Hồng
Tiêu chuẩn Cây Vú Sữa Bơ Hồng Giống

Cây giống đang sinh trưởng khỏe, không mang các dịch hại nguy hiểm, không bị sâu bệnh. Cây giống có tỷ lệ đồng đều cao từ 95% trở lên, tuổi xuất vườn là sau khi ghép 3-4 tháng.

Cây Giống Vú Sữa Bơ Hồng được ươm trong bầu nilon màu đen, bầu chắc chắn, nguyên vẹn, đường kính và chiều cao tương ứng: 10-15cm và 20-25cm. Số lỗ thoát nước/bầu từ 12-30 lỗ, đường kình lỗ 0.6-0.8 cm. Giá thể đầy bầu ươm.

One thought on “TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG VÚ SỮA BƠ HỒNG XUẤT VƯỜN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *