Nephelium Lappaceum, Chôm Chôm Thái, Chôm Chôm, Cây Ăn Trái, Cây Ăn Quả
Cây Chôm Chôm Thái
  • Tên phổ thông : Chôm Chôm Thái
  • Tên khoa học : Nephelium Lappaceum
  • Họ thực vật : Họ Bồ Hòn (Sapindaceae).
  • Nguồn gốc xuất xứ : Thái Lan
  • Phân bố ở Việt Nam : Chủ yếu ở Miền Nam.

A. Đặc điểm hình thái:

  • Thân, tán, lá: có thể cao 8 tới 10 m, lá đơn, phiến lá hình trái xoan, đầu và đuôi lá nhọn, mọc cách. Lá nhỏ màu xanh non, khi già xanh đậm.
  • Hoa, quả, hạt: Hoa từng chùm ở đầu cành, đài từ 3 đến 5 mm, tỏa mùi thơm dịu. Thời gian trái chín khoảng 15-18 tuần sau khi kết quả. Mỗi chùm đậu quả độ trên dưới 20 trái
Nephelium Lappaceum, Chôm Chôm Thái, Chôm Chôm, Cây Ăn Trái, Cây Ăn Quả
Hình ảnh Cây Chôm Chôm Thái

B. Đặc điểm sinh lý, sinh thái:

  • Tốc độ sinh trưởng: Nhanh
  • Phù hợp với thích ứng cho những vùng đất không ngập nước.
  • Cây sức sống rất mạnh, sau thu hoạch cây rất nhanh ra đọt non, ít tốn chi phí cho phân bón- thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời cây dễ ra hoa và đậu trái, mau thu hoạch và hiện nay trái Chôm Chôm Thái đang được thị trường tiêu thụ mạnh với giá cao.
Nephelium Lappaceum, Chôm Chôm Thái, Chôm Chôm, Cây Ăn Trái, Cây Ăn Quả
Cây Chôm Chôm Thái tại Vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn

>>> ALBUM CÂY CHÔM CHÔM THÁI

 

Nephelium Lappaceum, Chôm Chôm Thái, Chôm Chôm, Cây Ăn Trái, Cây Ăn Quả
Trái Chôm Chôm Thái
Nephelium Lappaceum, Chôm Chôm Thái, Chôm Chôm, Cây Ăn Trái, Cây Ăn Quả
Trái Chôm Chôm Thái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *